Akceptacja wystawiania faktur w formie elektronicznej

Akceptuję wystawianie i przesyłanie przez SPECMAJSTER.PL faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 . w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej wydanym na podstawie art. 106 ust 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

$('#dialog_close').click(); $('#menu_preloader_add').remove(); pixel